Showing 1–12 of 237 results

Thuốc thông mật, tan sỏi và bảo vệ gan

A.T Silymarin 117mg

Calci/ Phối hợp vitamin với calci

AB Extra Bone-care

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Aceronko 4mg

Thuốc đối kháng Calci

Adalat LA 20mg

Thuốc đối kháng Calci

Adalat LA 30mg

Thuốc đối kháng Calci

Adalat LA 60mg

Thuốc giảm đau (không có chất gây nghiện) & hạ sốt

Algotra 37,5mg/325mg

Thuốc hướng thần kinh và bổ thần kinh

Alzheilin 400mg

Thuốc thông mật, tan sỏi và bảo vệ gan

Amisea

error: Content is protected !!