MyPill™ tuyển dụng!


Địa điểm: Hà Nội – Bộ phận: Marketing

Có kỹ năng văn phòng, sử dụng thành thạo máy scan, máy in và làm việc từ xa.

Ứng tuyển ngay

Địa điểm: Hà Nội – Bộ phận: Kỹ thuật

Thiết kế hệ thống hoạt động cho MyPill™, yêu cầu có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm. Đã từng thực hiện dự án tương tự. Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Ứng tuyển ngay

Địa điểm: Hà Nội – Bộ phận: Kỹ thuật

Thực hiện thiết kế giao diện cho Web và App, thiết kế logo và các phương tiện truyền thông cho MyPill™

Ứng tuyển ngay