Showing 1–12 of 21 results

Liệu pháp nhắm trúng đích

Afinitor 10mg

Liệu pháp nhắm trúng đích

Afinitor 2.5mg

Liệu pháp nhắm trúng đích

Afinitor 5mg

Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư

Anastrozole STADA 1mg

Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư

Aremed 1mg Film-Coated Tablets

Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư

Arimidex 1mg

Liệu pháp nội tiết trong điều trị ung thư

Aromasin 25mg

Hóa trị gây độc tế bào

Bigemax 1g

Hóa trị gây độc tế bào

Bigemax 200

error: Content is protected !!