Showing all 11 results

Thuốc trị tăng nhãn áp

Acetazolamid 250mg

Thuốc kháng khuẩn và khử trùng mắt

Aciclovir Meyer 800mg

Thuốc trị tăng nhãn áp

Azarga 5ml

Thuốc trị tăng nhãn áp

Azopt 1% 5ml

Thuốc trị tăng nhãn áp

Betoptic S 5ml

Thuốc kháng khuẩn & khử trùng tai

Ciproth 500

Thuốc kháng khuẩn và khử trùng mắt

Cravit 1.5% 5ml

Thuốc khử trùng mắt có corticoid

Fred Forte 1% 5ml

Thuốc khử trùng mắt có corticoid

Maxitrol 5ml

Thuốc kháng khuẩn và khử trùng mắt

Vigamox 0,5% 5ml

error: Content is protected !!