Showing 1–12 of 17 results

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Acenocoumarol 4mg

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Aceronko 4mg

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Aspilet EC 80mg

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Aspirin 100mg

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Aspirin 81mg

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Aspirin 81mg

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Aspirin Stella 81mg

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Biviclopi 75

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Brilinta 90mg

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Camzitol 100mg

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Clopistad 75mg

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Langitax 20mg

error: Content is protected !!