Showing 37–48 of 69 results

Thuốc trị rối loạn lipid máu

Lipitor 20mg

Thuốc trị rối loạn lipid máu

Lipitor 40mg

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Losar-Denk 50

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Micardis 80mg

Thuốc chẹn thụ thể bêta

Nebilet 5mg

Thuốc chẹn thụ thể bêta

Nicarlol Plus

Thuốc chống đau thắt ngực

Nitromint 2.6mg

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Plavix 75mg

Thuốc giãn mạch ngoại biên & thuốc hoạt hóa não

PM Branin

Thuốc chống đau thắt ngực

Procoralan 5mg

Thuốc chống đau thắt ngực

Procoralan 7.5mg

error: Content is protected !!