Showing 25–36 of 69 results

Thuốc trị bệnh vùng hậu môn trực tràng

Diosfort 600 mg

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Diovan 80mg

Thuốc chẹn thụ thể bêta

Dorocardyl 40mg

Thuốc giãn mạch ngoại biên & thuốc hoạt hóa não

Fagendol 5mg

Thuốc trị rối loạn lipid máu

Fasthan 20

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Levistel 40

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Levistel 80

Thuốc trị rối loạn lipid máu

Lipitor 10mg

error: Content is protected !!