Showing 13–24 of 68 results

Các loại thuốc tim mạch khác

Bestimac Q10 30mg

Thuốc chẹn thụ thể bêta

Betaloc Zok 25mg

Thuốc trị rối loạn lipid máu

Bonzacim 10mg

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Camzitol 100mg

Thuốc ức chế men chuyển hóa angiotensin

Captopril STELLA 25mg

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Clopistad 75mg

Thuốc chẹn thụ thể bêta

Concor 5mg

Thuốc chẹn thụ thể bêta

Concor Cor 2.5mg

Thuốc ức chế men chuyển hóa angiotensin

Coversyl 5mg

Thuốc trị rối loạn lipid máu

Crestor 10mg

Thuốc trị bệnh vùng hậu môn trực tràng

Daflon 500mg

error: Content is protected !!