Showing 1–12 of 79 results

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Aceronko 4mg

Thuốc đối kháng Calci

Adalat LA 20mg

Thuốc đối kháng Calci

Adalat LA 30mg

Thuốc đối kháng Calci

Adalat LA 60mg

Thuốc đối kháng Calci

Amloboston 5mg

Thuốc đối kháng Calci

Amlor Cap 5mg

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Aprovel 150mg

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Aprovel 300mg

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Aspirin 100mg

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Aspirin Stella 81mg

Thuốc trị rối loạn lipid máu

Ausulvas 10mg

error: Content is protected !!