Showing 1–12 of 156 results

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Acenocoumarol 4mg

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Aceronko 4mg

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Actelsar 40mg

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Actelsar 80mg

Thuốc đối kháng thụ thể angiotensin II

Actelsar HCT 40mg/12.5mg Tablets

Thuốc đối kháng Calci

Adalat 10mg

Thuốc đối kháng Calci

Adalat LA 20mg

Thuốc đối kháng Calci

Adalat LA 30mg

Thuốc đối kháng Calci

Adalat LA 60mg

Thuốc trị viêm tĩnh mạch & giãn tĩnh mạch

Aescin 40mg

error: Content is protected !!