Showing 1–12 of 37 results

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Aceronko 4mg

Thuốc đối kháng Calci

Adalat LA 20mg

Thuốc đối kháng Calci

Adalat LA 30mg

Thuốc đối kháng Calci

Adalat LA 60mg

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Aspirin 100mg

Thuốc chẹn thụ thể bêta

Avlocardyl 40mg

Thuốc chẹn thụ thể bêta

Betaloc Zok 25mg

Thuốc chẹn thụ thể bêta

Concor Cor 2.5mg

Thuốc ức chế men chuyển hóa angiotensin

Coversyl 5mg

Thuốc trị bệnh vùng hậu môn trực tràng

Daflon 500mg

error: Content is protected !!