Showing 1–12 of 90 results

Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét

A.T Sucralfate 1000mg

Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét

A.TFamotidine 40 inj

Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét

Acilesol 10mg

Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét

Actapulgite 3g

Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét

Akirab 10mg

Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét

Alsoben 200mcg

Thuốc điều hòa tiêu hóa, chống đầy hơi & kháng viêm

Alumag-S

Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét

Antilox Forte

Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét

Apruxton

Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét

Arazol-tab 40

Thuốc kháng acid, chống trào ngược & chống loét

Asgizole 40mg

Thuốc điều hòa tiêu hóa, chống đầy hơi & kháng viêm

Ausmezol-D

error: Content is protected !!