Showing 1–12 of 72 results

Thuốc giảm đau (không có chất gây nghiện) & hạ sốt

Algotra 37,5mg/325mg

Thuốc hướng thần kinh và bổ thần kinh

Alzheilin 400mg

Thuốc kháng viêm không steroid

Arcoxia 120mg

Thuốc kháng viêm không steroid

Arcoxia 30mg

Thuốc kháng viêm không steroid

Arcoxia 60mg

Thuốc kháng viêm không steroid

Arcoxia 90mg

Thuốc kháng viêm không steroid

Arixib-60

Thuốc hướng thần kinh và bổ thần kinh

Basocholine 500mg

Thuốc trị chóng mặt

Betaserc 24mg

Thuốc kháng viêm không steroid

Celebrex 200mg

Thuốc hướng thần kinh và bổ thần kinh

Cerebrolysin 10ml

Thuốc hướng thần kinh và bổ thần kinh

Cetamin 800mg

error: Content is protected !!