Showing 1–12 of 124 results

Thuốc giảm đau (không có chất gây nghiện) & hạ sốt

Algotra 37,5mg/325mg

Thuốc hướng thần kinh và bổ thần kinh

Alzheilin 400mg

Thuốc kháng viêm không steroid

Arcoxia 120mg

Thuốc kháng viêm không steroid

Arcoxia 30mg

Thuốc kháng viêm không steroid

Arcoxia 60mg

Thuốc kháng viêm không steroid

Arcoxia 90mg

Thuốc kháng viêm không steroid

Arixib-60

Thuốc chống loạn thần

Aronfat 200

Thuốc chống trầm cảm

Asentra 50mg

Thuốc kháng đông, chống kết dính tiểu cầu & tiêu sợi huyết

Aspirin Stella 81mg

Thuốc chống trầm cảm

Aurozapine OD 30

error: Content is protected !!