Showing 1–12 of 175 results

Thuốc giảm đau (không có chất gây nghiện) & hạ sốt

Algotra 37,5mg/325mg

Thuốc hướng thần kinh và bổ thần kinh

Alzheilin 400mg

Thuốc hướng thần kinh và bổ thần kinh

Amecitex 500

Thuốc giảm đau (không có chất gây nghiện) & hạ sốt

Apotel Sol.Inf 1g/6.7ml

Thuốc hướng thần kinh và bổ thần kinh

Arcalion 200mg

Thuốc kháng viêm không steroid

Arcoxia 120mg

Thuốc kháng viêm không steroid

Arcoxia 30mg

Thuốc kháng viêm không steroid

Arcoxia 60mg

Thuốc kháng viêm không steroid

Arcoxia 90mg

Thuốc trị bệnh thoái hóa thần kinh

Aricept Avess 5mg

Thuốc chống loạn thần

Aritero 10

error: Content is protected !!