Showing all 7 results

Thuốc chống sung huyết mũi & các thuốc nhỏ mũi khác

Eu-Fastmome 50 micrograms/actuation140 liều

Thuốc chống sung huyết mũi & các thuốc nhỏ mũi khác

Mome-Air 12ml

Thuốc chống sung huyết mũi & các thuốc nhỏ mũi khác

Mufecin Nasal Spray

Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng

Singdot 10mg

Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Singulair 10mg

Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Spiolto Respimat

Thuốc trị hen & bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Ventolin Inhaler 100mcg/liều 200 liều

error: Content is protected !!