Showing 1–12 of 14 results

Thuốc trị tăng acid uric máu & bệnh thống phong

Allopurinol 300mg

Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương

Caldiol 20mcg

Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương

Certrang 50mg

Thuốc trị tăng acid uric máu & bệnh thống phong

Febuday 40mg

Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương

Fosamax Plus Tab 70mg

Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương

JointMeno 150mg

Thuốc trị rối loạn thần kinh cơ

Mestinon SC Tab 60mg

error: Content is protected !!