Showing 1–12 of 36 results

Thuốc trị tăng acid uric máu & bệnh thống phong

Allopurinol 300mg

Thuốc chống thấp khớp có cải thiện bệnh trạng

Arthrorein 50mg

Thuốc chống thấp khớp có cải thiện bệnh trạng

Artreil 50mg

Thuốc chống thấp khớp có cải thiện bệnh trạng

Artrodar 50mg

Các thuốc tác động lên hệ cơ xương

Bonlutin

Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương

Caldiol 20mcg

Thuốc ảnh hưởng chuyển hóa xương

Certrang 50mg

error: Content is protected !!