Showing all 11 results

Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng

Aerius Tablets 5mg

Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng

Aleradin 5mg

Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng

Bilaxten 20mg

Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng

Cebastin 20

Thuốc ức chế miễn dịch

CKD Myrept 500mg

Thuốc ức chế miễn dịch

CKDCipol-N 100mg

Thuốc ức chế miễn dịch

CKDCipol-N 25mg

Thuốc ức chế miễn dịch

Hikimel 1mg

Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng

Histamed 10mg

Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng

Singdot 10mg

Thuốc ức chế miễn dịch

Wedes 50mg

error: Content is protected !!